Orderformulär
Registrering av Företags/personuppgifter!


Samtliga uppgifter behandlas konfidentiellt och kommer under inga omständigheter
vidarebefordras, säljas eller på annat sätt användas till annat än som leverans samt faktureringsunderlag.
Samtliga formulärfält med * är obligatoriska. Ej komplett ifylld order behandlas inte!

Kunduppgifter
Projekt/Mässa *
Monternummer
Org.nr / Person. nr. *
Företag *
Förnamn *
Efternamn *
Faktureringsadress *
Postnummer & Ort *
Telefon *
Mobil till kontaktpers.
E-post *
Hit sänds Orderbekräftelsen och övrig mailkontakt.
Ev. Hemsida (helst)
Ev. NCS färg till vägg
Ev. Text till ramp/Folie
Meddelande

*

Härmed bekräftar jag denna beställning.
Samt att jag bekräftar att jag har tagit del av nedanstående: Betalningsvillkor samt Leveransvillkor.
 Läs villkor
* = uppgiften är obligatorisk!)